Sõnum Eesti rahvale:Tee Jumala tahtmist!
Tee rõõmsalt ja hästi!
Ära kunagi kahtle,
vaid tee, mis Ta käskis.
Ja kuigi sa mõnikord aru ei saa,
miks Ta tahe ei ühtu su tahtega,
ära tunne end õnnetuna.
Tee Jumala tahtmist!
Ta teab, mida vajad,
Tee usu–uks lahti,
Ta tee sulle rajab.
End juhtida lase, hingekasu siis näed,
nii puhas ja helge on iga su päev,
kui kuulekas oled Ta käes.

Elli Mäker

Pattude ülestunnistamine ja vabandust palumine

Ma tahan üles tunnistada, mis ma olen teinud! Ma olen väga suurt pattu teinud Jumala vastu. Ma tunnistan, et minu suurim patt on jumalakartmatus ja minu südames ei ole tõelist jumalkartlikkust. Ma ei uskunud Jumalasse väga pikka aega ja ma ei suutnud lahti lasta vanast elust, vaid hoidsin sellest tugevalt kinni. Ma tunnistan, et ma olen olnud uhke, upsakas, silmakirjalik, lihahimus,  silmahimus. Ma olen olnud väga kangekaelne ja sõnakuulmatu. Ma olen Püha Vaimu tööle vastu pannud ja Jumala vastu tõrkunud. Ma olin teadlik, mis on õige ja mis on vale, aga ma hülgasin Jumala Seaduse ja astusin Tema käskudest üle. Ma tunnistan, et ma pole Jumala häält kuulda võtnud, vaid tegin oma südame kõvaks. Ma olen Jumala Sõna vastu mässanud ja olen teadlikult üle astunud Jumala Seadusest.

Aga Jumal on õiglane ja Jumal on hea!

 „Aga pärast selle aja möödumist, mina, Nebukadnetsar, tõstsin oma silmad taeva poole ja mulle tuli mõistus tagasi; ja ma kiitsin Kõigekõrgemat, ülistasin ja austasin teda, kes elab igavesti, kelle valitsus on igavene valitsus ja kelle kuningriik püsib põlvest põlve. Kõiki, kes elavad maa peal, ei tule panna millekski; tema talitab, nagu tahab, niihästi taeva väega kui maa elanikega, ega ole seda, kes võiks lüüa tema käe peale ja öelda temale: „Mis sa teed?” Selsamal ajal tuli mu mõistus tagasi, ja mu toredus ja hiilgus tulid tagasi mu kuningriigi auks; mu ametikandjad ja suurnikud otsisid mind, ja mind pandi taas mu kuningriigi üle ja mulle anti veelgi suurem võim. Nüüd mina, Nebukadnetsar, kiidan ja ülistan ja austan taeva kuningat, sest kõik tema teod on tõde ja tema teed on õiged! Tema võib alandada neid, kes käivad kõrkuses.”  Taanieli 4:31-34