Tee Jumala tahtmist!
Tee rõõmsalt ja hästi!
Ära kunagi kahtle,
vaid tee, mis Ta käskis.
Ja kuigi sa mõnikord aru ei saa,
miks Ta tahe ei ühtu su tahtega,
ära tunne end õnnetuna.
Tee Jumala tahtmist!
Ta teab, mida vajad,
Tee usu–uks lahti,
Ta tee sulle rajab.
End juhtida lase, hingekasu siis näed,
nii puhas ja helge on iga su päev,
kui kuulekas oled Ta käes.

Elli Mäker

Valmis on saanud uued lastelaulud! Tule ja vaata lähemalt siit .

***

Pattude ülestunnistamine ja vabandust palumine

Ma tahan üles tunnistada, mis ma olen teinud! Ma olen väga suurt pattu teinud Jumala vastu. Ma tunnistan, et minu suurim patt on jumalakartmatus ja minu südames ei ole tõelist jumalkartlikkust. Ma ei uskunud Jumalasse väga pikka aega ja ma ei suutnud lahti lasta vanast elust, vaid hoidsin sellest tugevalt kinni. Ma tunnistan, et ma olen olnud uhke, upsakas, silmakirjalik, lihahimus,  silmahimus. Ma olen olnud väga kangekaelne ja sõnakuulmatu. Ma olen Püha Vaimu tööle vastu pannud ja Jumala vastu tõrkunud. Ma olin teadlik, mis on õige ja mis on vale, aga ma hülgasin Jumala Seaduse ja astusin Tema käskudest üle. Ma tunnistan, et ma pole Jumala häält kuulda võtnud, vaid tegin oma südame kõvaks. Ma olen Jumala Sõna vastu mässanud ja olen teadlikult üle astunud Jumala Seadusest.

Aga Jumal on õiglane ja Jumal on hea!