ehk põhimõtted muusikast

  • Kõige kõrgem muusika on see, kui meie, Jumala poolt loodud olendid, kasutame meile antud võimeid ja andeid, sellisena nagu need meil on, Jumala teenimiseks, kiitmiseks, ülistamiseks ja tänamiseks. Pühakiri ütleb: „Kõik, kellel on eluõhku, kiitku Jumalat!“ (Psalm 150:6).
  • Muusikariistad on nagu lapsed peres: igaühel on oma iseloom.
  • Parim muusika on kooskõla, kus ükski pill ei tõmba tähelepanu endale, vaid täidab oma osa omal kohal.
  • Jumala kõrvadele parima kõlaga muusika on see, mis lähtub puhta südame sügavusest, mitte häälepaeltest või viiulikeeltest.
  • Muusika komponendid on meloodia, harmoonia ja rütm. Kandev tegur on rütm. Meie elule annab kandva rütmi Jeesus Kristus.