(G4/4) VÄSIND rändaja, kes tee peal taevaisa kodumaal’, Kannata veel üürikest, ära karda võitlemist! Oled väsinud, mures, kuule, Issand ütleb sul:
„Olen läinud aset valmistama teil’!”

K o o r: Kes needsinased on, ja kust tulevad
nad, Valgeis riietes hulk üleval? Läbi
raskuste ja valu, läbi häda, viletsust,
Nad kõik ära võitnud Talle verega.

Läbi pimeduse udu sagedasti käima pead; Vaevaline elutee, viib sind hädaorusse. Kuid su nutjatest
silmist Jumal pühib pisarad, Lein ja mure unus’tud
seal igavest.

Vaevab janu ja kuumus, rõhub rist su õlgadel,
Tõsta pilgud kõrgemal’, looda tõotuste peal’! Selge
eluvee allikale juhatab sind Tall, Seal su janu igavest
saab kustu’tud.

Taeva inglite koorilt kõlab vägev laulutoon,
Kannata veel üürikest, ära karda võitlemist! Pea kinni, mis sul on, – taevas ootab elukroon, Igat võitlejat,
kes usus kindlaks jääb.

Käsikiri A. S-d.