(A4/4) TAHAN alata Sinuga Jeesus, Iga päev, iga
tund eluteel, Algan palve ja lauluga kiites, Kui mind
äratad hommikutel.

K o o r: Tahan alata Sinuga, Jeesus, Kõik
mis iial ma mõtlen ehk teen;
Sinu armusse hingama jäädes,
Kus end õnnelik tunda ma võin.

2.Tahan alata Sinuga, Jeesus, Juba nooruse ke-
vade a’al, Sinu jälgedes rõõmuga käia, Kuni lõpeb
mu teekond siin maal.

3.Tahan alata Sinuga, Jeesus; Kui siin võidel-
des nõrkeb mu hing, Oma käed Sinu kätesse panna
– Saada, juhi ja kanna Sa mind!

4.Tahan alata Sinuga, Jeesus, Kui ka üksinda
käima siin pean; Sina oled mu südamel’ armas, Sa ei
jäta mind iial – ma tean!

5.Tahan alata Sinuga, Jeesus, Las’ mu lõpp olla
Sinuga ka! Kui kord uinun ma vaevast siin ilmas,
Sinu juures siis ärkaksin ma.

C. Björkman. A. S-d.