(G¾) KUI jõgi voolab arm nii prii; Ta voolab nüüd, ta voolab nüüd. Täis rahu, õndsust, sügav, lai, Ta voolab nüüd, Ta voolab nüüd. Ta lained
lootust kingivad Ja roojusest ka pesevad, Mind
eluväega täidavad; Ta voolab nüüd, Ta voolab
nüüd.

K o o r: Halleluuja! Ta voolab nüüd, See armujõgi voolab nüüd.
Ta elu toob ja rahu loob;
Ta voolab nüüd, Ta voolab nüüd.

Ta kõrge meele alandab; Ta voolab nüüd, :,:
Ja hingevalu lõpetab, Ta voolab nüüd. :,:
Ta üksteist mõistma õpetab,
Meid tõe sisse juhatab, Ja ara meele välja a’ab;
Ta voolab nüüd. :,:

Oi, alanda mind pörmusse, Ja voola nüüd! :,:
Ka süüta tuld mu hingesse, Ja voola nüüd! :,: Mu läbi
saada troosti neil’ Kes kurvastavad patuteel, Et Sind
võiks kiita iga keel; Oh voola nüüd! :,:

„Segertoner“. A. S-— d.