(Es 4/4) SURMAST üles tõusis Jeesus
Võiduvürstina, Põrguväed kõik ära võitis Ta. Oma
Isa juurde au sees läks Ta tagasi, Läkitas varajast
vihmagi.

K o o r: Nüüd on hilise vihma aeg;
Taevas ju kastab põudseid maid.
Üle laia ilma kõlab järjest Vaimu
hääl: „Pea ilmub Jeesus pilve peal.”

Suurel nelipühapäeval, siis said Vaimu need,
Kes Jeruusalemmas ootasid. Tema tuli kogudusi ehitama väes; See oli Isa tõotus.

Siis nad püha väe ja julgusega läksid ka Aulist
taeva seemet külvama. Hulgad risti juurde tulid, haiged terveks said, Varane vihm siis kastis neid.

Omi lapsi Jumal kinnitab veel Vaimuga, Ja ka
sind nüüd kutsub Päästija.Tõotustest kinni hakka,
usu kindlasti, Saad hilist vihma sinagi.

Läkita veel suured sajud üle maailma, Enne
veel kui lõpeb armuaeg. Et saaks palju patuseid veel
Sulle kogutud, Seks hilist vihma anna nüüd.

A. S. Mc. Pherson. A. S-d.