(G4/4) PÜHAL ristiteel koju lähen ma, See
üksi viib elusse.Kui ma seisma jään, ehk kui kõrva
lä’en, Ei ma siis jõua eesmärgile.

K o o r: Jah, Kolgata tee koju viib Jah, Kolgata tee koju viib!
Nüüd ma selgest’ näen, Et ma koju lä’en,
Jah, Kolgata teel koju saan.

Tahan rutata ajaviitmata Verejälgedes edasi,
Kuni sinna saan, kus kõik’ õndsaid näen, Kes siin
võidelnud truuisti.

Maha jätan sind, mässav maailmatee; S’ust
igavest lahkun ma! Sest et ülesse taeva rõõmusse
Kutsub Issand mind hingama.

Jessie B. Pounds. A. S-d.