(G¾) RISTI meid nüüd, Issand Jeesus, Vaimu väe ja tulega, Nii et võime äratada Neid kes jäänud magama. Kaota kõik õudsed varjud, Mis me pilke tumestand; Tule elusta ja süüta Südameid, mis
külmaks läind.

K o o r: Oh läkita nüüd oma Vaimu, Sa täit
päästmist meile tõid. Lase langeda
Su tuli; Issand, risti meid just nüüd!

Oma truuid tunnistajad Ennemuiste ehtisid
Püha Vaimu väega kõrgest, Tulega neid ristisid. Mõtle, et Sa veel seesama, Sama meelevald Sul veel, Issand lase, et Ta langeks Vägevast ka meie peal

Risti meid, et meie elu Võiduelu olla võiks;
Risti meid, et iga süda Uueks, soojaks, rikkaks saaks.
Siis me uuendatud väega Võitlusesse astume, Ristilippu ülendades, Pattu, ilma võidame.

„Herrens low“. A. S—d