(A¾) JUMAL, õnnista me hinged Vaimu väe ja
eluga! Taevast katvad juba pilved, Kasta ärakuivand
maa!

K o o r: Lase sündida, oh Jumal, Läkita
meil’ armujõed! Issand, kuule, Issand, kuule! Ilmuta end meile nüüd!

Siin on Jumal meie ligi, Püha paik me jalge
all! Kuid me igatseme rohkem Sinu väest sel tunnil
veel.

Usus kanname Su ette, Jumal, mida vajame;
Süüta iga südamesse Püha Vaimu tuluke!

Issand, ava taeva luugid, Sa me igatsused
näed! Lase voolata me hinge Elustavad vaimujõed!

James Block. A. S-d.