(A 4/4) MÄRGID ju näit’vad, et Issand
on ligi, Jeesus saab ilmuma pea. Temale saagu au, kiitus ja vägi! Jeesus saab ilmuma pea.

K o o r: Pea on Ta siin, pea on Ta
siin; Jeesus saab ilmuma pea.

Uinuvad kristlased, ärgake, kuulge: Jeesus
saab ilmuma pea! Rutake, võidelge, valvel kõik olge!
Jeesus saab ilmuma pea.

Usus jää kindlaks, sa ootaja süda! Jeesus saab
ilmuma pea. Möödas pea võitlus ja unus’tud häda –
Jeesus saab ilmuma pea.

Kõlagu sõnum veel üle maailma: Jeesus saab
ilmuma pea! Kuningas varsti meid viib koju pulma:
Jeesus saab ilmuma pea!

Levi Pethrus. A. S-d.