Es 6/8 HÕISKA nüüd mu õnnis süda, Armu
imet olen näind! Nüüd on möödas vaev ja häda, Jee-
sus on mind õndsaks teind. :,:

2.Ta mu patuvõlad maksnud Oma kalli verega;
Püha Vaimuga mind täitnud, Ülevoolav lõpmata. :,:

3.Taevas Ta mind kirjutanud Oh, mis rõõm! Ma
tõesti tean: „Tema päralt kõik mu elu, Igavest’ Ta
juurde jään. :,:

4.Nüüd ma lapselikus meeles: „Abba, Isa!”
hüüda võin. Ime rõõm mu südant täidab, Mis ei riisu
ükski võim. :,:

5.Patu, maailma nüüd jätnud, Orjusest ma vaba
ka. Jeesus päästnud, kõigest päästnud, Jäädav sõber
üksi Ta. :,:

6.Nüüd mul taevast vastu kostab Õnnis võidu-
laulu hääl. Rõõmuga mu süda vastab: „Aamen, kiitus
Jumalal!” :,:

E. Gustavson. A. S-d.