(6/8) OH Kolgata, auline, armas’tud koht,
Kus kohtu all seisis mu hing! Seal lunas’tud sain ja
ostetud priiks, Sest kohtunik lunastas mind.

K o o r: Oh imeõnn! nüüd on vaba mu
hing, Jeesus on surmani armastand
mind! Ristil Ta kandnud kõik patud ja süüd, Verega lepitust tein

Oh Kolgata, auline, armas’tud koht. Seal avanes tee taevasse, Mis linna meid viib, kus häda ja
patt Meist igavest maha on jäänd.

Oh Kolgata, auline, armas’tud koht, Seal armastus ühendab meid; Ei sinna ei saa, kel suurust ja
au, Vaid seal on kõik alandlikud.

Oh Kolgata, auline, armas’tud koht, Seal haavad kõik paranevad: Kõik nõrkejad saavad seal kinnitatud ja patused päästetud ka.

„Herrens low“. A. S — d.