JULGED Jeesu järel käia, Ennast ära salata?
Julged, kui maailm sind naerab, Kui kõik sõbrad lah-
kuvad?

2.Tahad kristlaseks sa saada Ja kord taevast päri-
da. Rutta kohe risti juure, Et kord hiljaks ei jääks sa.

3.Linn, mis mäe peal ehitatud, Seda ei või varja-
ta. Usku, mis sind õndsaks teinud, Seda ei või salata.

4.Kui on Kristus ja Ta veri, Kalliks saanud sinu-
le, Siis sa pead tunnistama Oma usku kõigile!

5.Ei maailma naer ja laimus Enam sind või haa-
vata, Rõõmuga siis risti kannad, Õnnelik su süda ka.

6.Vali, sõber, surm või elu, Poolt või vastu
olla saad, Oled seni vastu seisnud, Lange risti ette
nüüd!

7.Palu puhastust ja andeks Talle kalli vere sees!
Palu armu, palu julgust Käia Tema jälgedes!

8.Mõtle, sõber, mis see maksab, Kaalu aegsast’
järele! Es’teks risti – pärast krooni, Võitlusest saad
rahusse.

Lina Sandell. A. S-d.