(D 4/4) PÜHAST paigast välja jookseb Templi
jõgi lõpmata; Eluõnn ja rõõm seal õitseb, – Jõgi voolab verega.

K o o r: Armujões, vereväes Aulist päästmist leida võib nüüd iga hing.
Tule sa, usuga! Elujõud seal täidab sind.

„Kaugemale!” Vaim nüüd hüüab, Tuhat küünart julgest’ veel;
Seal sind armurikkus täidab, Astu
nüüd, sind kannab vool!

Kaugemale omast elust, Päästja väge usalda!
Vabasta end ahelatest, Oma „mina” jäta ka!

Kaugel väljas näed sa imet, Nõtru kannab
Vaimu jõud. Sügavuses ujud vabalt, Kiites lunastusetööd.

Edasi sa ikka tungi, Järjest sügavamale! Seal
sind täidab taeva vägi, Laulad võidust alati.

K. G. Sjölin. A. S-d.