(D 6/8) RÄÄGI, oh armas Issand, Räägi, Sind
kuulen ma! Teha Su tahtmist tahan, Issand, mind
õpeta! Kui tormidest siin murtud, Su poole hüüan
ma – Rahu ja rõõmu leian, Sa võid mind trööstida.

K o o r: Räägi nüüd armastuses, Issand mu
vastu Sa! Tröösti mind kurvastuses,
tormid kõik vaigista!
Vaata, Su risti ette põrmusse vajun ma,
Paranda murtud südant, tröösti ja jahuta!

Tuhanded hääled hüüdvad: Issand, oh hoia
mind, Et siin maailma marus Kuuleks ma ainult
Sind! Sa üksi viid mind läbi Ja õigest juhatad; Kui Sa
mul oled ligi, Kahju ei karda ma.

Kuulasin tihti teisi – Kõik nemad petsid mind;
Võideldes hädas, mures, Unus’tud leidsin end. Nüüd
tahan risti kanda, okasteed kõndida, Tervelt end
Sulle anda Ja Sinult õppida.

Olen kord otsustanud, Issand, Sul elada, Ja
Sinu pühis jälis alati astuda. Siruta kätt mul, Issand,
Kui laintes vajun ma, Et võin Sul vilja kanda, Ainult
Sind austada.

Käsikiri. A. S-d.