(A 4/4) SÜGAVASTI Sinu armu sisse Tahan
vajuda; Kõrgemale pühas ristikoolis Sinust õppida.

K o o r: Oh, sügavamale Ma tahan vajuda Su
armu laintesse, Issand, igapäevaga!

Vägevasti Püha Vaim mind tõmba Sügavamale,
Kuni tervelt kõik mu oma elu Kaob Sinusse.

Sügavasti, ehk küll lihal’ valus, Alanda mind
Sa, Et Su armastuses istutatud, Vilja kannan ma.

Sügavasti iga tund ja minut, Kõigest lahutud.
Et mu elus Sinu au ja vägi Saaksid ilmutud.

C. P. Jones. A. S-d.