(A 6/8) TÕOTUSED iial ei peta, Igavest seisvad
nad. Verega kinnitas Jeesus, Kõik, mis ta lubanud.

K o o r: Põlegu maa ja taevas, Kadugu kõik maailmas!
Näed, kui jääd usus kindlaks, Tõotused seisvad veel.

Tee nii kui Abraham teinud, Taeva pool’ vaata sa.
Lugedes tähti sa leiad, Kasvab usk, lootus ka.

Usu, kui pimedus piirab, Päike ei kustund veel.
Päästmise hommik nii selge, Koidab ju pea su teel.

Usu, kui taga sind kiusab Maailm nii kurjasti.
Jumala Poeg käib su seltsis Tulises ahjuski.

Usu, kui sõbrad kõik lahk’vad, Usu, et truuisti
Jeesus, su sõber, sind saadab Maailma otsani.

Usu, mis iial sul juhtub, Pea oled kodumaal!
Kõik, mis siin uskusid, lootsid. Igavest näed sa seal.

Levi Pethrus. A. S-d.