(C4/4) OH pane tähel’ lillekest, mis õitseb
ilusast’! Ta sõnumi toob sinule; üks sõnum
Jumalast. Kas lille keelt ei mõista sa? Ta hoiatab sind
teal Ja tahab sulle ütelda: „Oh mõtle Looja peal!”

Ju kaua Ta sind kutsunud, Ja kutsub ikka
veel; Nii kaua vastust oodanud; Ta ootab täna veel.
Kui kõnnid ilmas patuteel, Seal hoiatab Ta sind. Ta
ütleb sellel tunnil veel: „Mu laps, pea meeles mind!”

See õitsev lill peab närtsima, Kui tuleb sügise.
Su armuaeg läeb mööda pea: ei tule tagasi.
Kui ikka vastad Talle „ei“, Jääb külmaks süda, rind.
Saab vaikima õrn kutsuv hääl: „Mu laps, pea meeles mind!”

Lina Sandell. A. S—d.